Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán

Sau khi quý khách đặt hàng, hệ thống của Công ty VMBOX sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng của quý khách. Đối với từng trường hợp chúng tôi sẽ áp dụng những hình thức thanh toán khác nhau:

Đọc thêm